Кръгова икономика

Поеми инициатива

Дари стари и годни вещи на благотворителна организация или на библиотека (за книги или за инструменти за заемане). Сподели предизвикателството с някого, който има много (ненужни) вещи.

Защо е важно?

Кръговата икономика е икономически модел, основан на споделяне, лизинг, повторна употреба, ремонт, обновяване и рециклиране в (почти) затворен цикъл и т.н., който има за цел да запази най-високата полезност и стойност на продуктите, компонентите и материалите по всяко време. 

Икономиката на споделянето включва споделен достъп до стоки и услуги, позволявайки да бъдат използвани, когато иначе не биха били да се употребят. Например човек няма нужда да притежава своя собствена бормашина, ако може да я заеме, когато има нужда, от „библиотека с инструменти”, която работи подобно на библиотеките за книги.

Снимка: Anete Lusina, Pexels

Български червен кръст (за запазени стари дрехи).

Направи го. А сега какво?

Наслади се на постигнатото и тогава...
Instagram