Разчисти килера си

Поеми инициатива

Продай или замени старите си дрехи на базар или през онлайн платформа. Сподели предизвикателството с някого, който има повече от 5 чифта обувки.

Защо е важно?

Настоящият неустойчив модел на производство и потребление представлява еднопосочно пътуване на материалите по алгоритъма „вземи-използвай-изхвърли“. По този начин действа линейната икономика.

Увеличаването на населението и съсредоточаването му в градските центрове, съчетани с повишените изисквания на потребителите, водят до неустойчиво извличане на суровини и нарастващо количество образувани отпадъци на глава от населението. Тъй като екологичните и социалните разходи се считат за „външни“ и не са включени в цената на изделията, линейната икономика се подхранва от „евтина“ енергия и „евтини“ материали.

Снимка: Pixabay

Намери място, където може да дариш своите дрехи.

Сайт за подаряване на вещи и дрехи. Може и да напишеш обява и да заявиш това, от което имаш нужда.

Във фейсбук има множество групи „Благотворителен базар в подкрепа на…” болни деца и възрастни. В тях също може да дариш дрехи и вещи, които да бъдат закупени в полза на търсещите средства за лечение.

Направи го. А сега какво?

Наслади се на постигнатото и тогава...
Instagram