Намери места 
за споделяне

Поеми инициатива

Намери магазини без употреба на опаковки или магазини за повторна употреба на стоки (или за поправка) в България. Сподели за откритията си онлайн.

Защо е важно?

Подготовката за повторна употреба представлява проверка, почистване и поправяне на продуктите, за да станат годни за многократна употреба. Това е ключов начин за забавяне на кръговрата на материалите, защото по този начин продуктът продължава да се използва с първоначалното си предназначение и задържа висока стойност за по-дълго време.

Подготовката за повторна употреба приема няколко форми:

- Поддръжката включва поддържане на продукта в добро състояние, обикновено от един и същ собственик.
- Обновяването включва почистване, ремонт и подмяна на части, ако е необходимо, за да бъде продуктът отново функционален преди да премине към следващия си собственик.
- Преработването представлява взимането на части от използван продукт, за да бъдат използвани повторно в ново изделие. Когато е преработен, продуктът се „ражда отново“ и е не просто в добро състояние, а е по-близко до чисто нов продукт.

Снимка: Polina Tankilevitch, Pexels

Намери магазини без употреба на опаковки или магазини за повторна употреба на стоки (или за поправка) в България. Ето и някои предложения:

Направи го. А сега какво?

Наслади се на постигнатото и тогава...
Instagram