Намери нов начин

Поеми инициатива

Отиди пеша или с колело на училище/работа - при по-дълги разстояния може да вземеш влак или да наемеш електромобил. Сподели предизвикателството с някого, който се придвижва ежедневно с кола.

Защо е важно?

Трябва да предефинираме нуждите си и да видим дали можем да заменим „мръсните“ видове транспорт с чисти или поне по-чисти. Нуждаем се от безопасен транспорт с по-малко емисии, по-малко заемане на пространства (за пътища, паркинги) и т.н. Може би понякога дори можем да избегнем процеса транспортиране, тъй като това е най-простият начин за подобряване на собствения ни въглероден отпечатък.

Снимка: EcologyOttawa

В световен мащаб транспортният сектор е отговорен за 22% от емисиите на парникови газове. И ако разгледаме кои видове транспорт допринасят най-много, пътният транспорт е отговорен за 3/4 от енергията и емисиите.

В градските райони немоторизираните видове транспорт и общественият транспорт са не само най-екологичните, но могат да се конкурират и с моторизирания транспорт (коли, мотоциклети) от гледна точка на икономия и време.

Български уебсайт за електрически коли под наем.

Направи го. А сега какво?

Наслади се на постигнатото и тогава...
Instagram