Избери ВЕИ

Поеми инициатива

Смени своя енергиен доставчик с такъв, който предоставя възобновяема енергия (в момента в България чрез „гаранции за произход”). Сподели предизвикателството с някого, който има телевизор вкъщи.

Защо е важно?

Възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) замърсяват много по-малко от изкопаемите горива, а в някои случаи, като слънчевата и вятърната енергия, те са източници на изцяло чиста енергия.

При изгаряне изкопаемите горива отделят голямо количество въглероден диоксид (CO2) в атмосферата - главната причина за глобалното затопляне, което често причинява необратими щети върху околната среда, дивия свят и хората. За разлика от фосилните горива, възобновяемата енергия произхожда от естествени и неограничени източници като слънцето, вятъра, водата и може да бъде произведена по начин, който е почти безвреден за природата.

Снимка: Clean Energy Credentials

Въпреки, че ВЕИ са първоначално скъпи при инсталация, като цяло възобновяемата енергия е сравнително евтина. Източници като слънцето и вятъра могат „безплатно” да произвеждат енергия по време на живота на панела или турбината. Изкопаемите горива постоянно трупат разходи, защото те трябва да бъдат проучвани, извличани и транспортирани до електроцентралата, за да могат да бъдат използвани. Възобновяемата енергия е крачката, която трябва да направим за една по-щастлива и устойчива планета.

Направи го. А сега какво?

Наслади се на постигнатото и тогава...
Instagram