Изключи

Поеми инициатива

Изключвай всички електрически уреди и зарядни от контакта, когато не ги използваш. Сподели предизвикателството с някого, който ползва два монитора на работа.

Защо е важно?

При намаляването на употребата на електричество вкъщи печалбата е двойна. От една страна намаляваш въглеродния си отпечатък, но от друга спестяваш пари от сметката си за ток.

Има много начини, по които може би разхищаваш енергия, без дори да го осъзнаваш. Пример за това е оставянето на уреди ” - в режим “standby” / “в готовност” - вместо да бъдат напълно изключени. Макар и отделните уреди да употребяват много по-малко енергия в “standby” режим, отколкото, когато са включени, колкото повече устройства притежаваш, толкова по-голям е общият ефект върху сметките за ток.

Снимка: Pay Less Power

Енергията, използвана от устройствата в режим “standby”, възлиза средно на 5-10% от цялата използвана енергия в дома. Изключването на твоите устройства може да ти спести до 5 MWh (мегаватчаса) годишно.

Направи го. А сега какво?

Наслади се на постигнатото и тогава...
Instagram