Изчисли своя 
въглероден отпечатък

Поеми инициатива

Изчисли своя въглероден отпечатък и потърси начини да го намалиш. Сподели предизвикателството с някого, който носи сандали.

Защо е важно?

Въглероден отпечатък е общото количество парникови газове, което се генерира от нашите действия. Изчисляването му е необходима стъпка в осъзнаването на нашия принос към глобалното затопляне, за да може да намерим начини да намалим нашето въздействие.

След като разбереш как всяко наше действие допринася за въглеродния ни отпечатък, следващата голяма стъпка е намиране на начини за намаляване на негативния ефект върху климата. Чрез малки промени в нашето поведение и действия, като ядене на по-малко месо, по-малко летене, простиране на дрехи вместо използване на сушилня, може да окажем голямо въздействие.

Снимка: freepik

Може да намериш подробен калкулатор на въглеродния отпечатък тук и по-прост тук. След като изчислиш своя отпечатък, ще получиш полезни съвети как да го редуцираш.

Направи го. А сега какво?

Наслади се на постигнатото и тогава...
Instagram