Пазарувай отговорно

Поеми инициатива

Пазарувай в местен фермерски пазар. Попитай дали отглеждат растенията си без химикали. Сподели предизвикателството с някого, чийто любим плод е ябълката.

Защо е важно?

Преобладаващото промишлено производство на храни, което се отличава с използването на търговски семена, химикали, големи количества вода, огромна земеделска техника, гълтаща петрол, както и повсеместна глобална транспортна система, основана на изкопаеми горива, е силно уязвимо за климатичните промени и същевременно значително допринася за тях.

Увеличаването на генетичното и културното многообразие в хранителните системи и поддържането на това биоразнообразие в общите парцели е жизненоважно за изграждането на устойчивост към предизвикателствата на изменението на климата.

Бързият глобален преход към многофункционални системи за биоразнообразно земеделие и локализирани диверсифицирани хранителни системи е от съществено значение както за смекчаване, така и за приспособяване към изменението на климата, както и за осигуряване на хранителна независимост.

 Снимка: Albrecht Fietz, Pixabay

Наред с осигуряването на дълготрайно решение на изменението на климата, този преход към агроекологични системи за храна и земеделие би осигурил поминък за над 1,5 милиарда дребни земеделски стопани в световен мащаб и служи като пример за устойчивост, от който светът трябва спешно да се поучи.

Направи го. А сега какво?

Наслади се на постигнатото и тогава...
Instagram