Създай компост

Поеми инициатива

Започни да компостираш биологични отпадъци в двора или на терасата. Сподели предизвикателството с някого в училище или на работа.

Защо е важно?

Химическото земеделие е довело до намаляване на хранителните вещества в почвата, което се изразява в намаляване на питателността на нашите храни. Опустиняването е свързано с факта, че органичната материя не се връща в почвата. Живите почви са най-големият резервоар на вода и хранителни вещества.

Направи го. А сега какво?

Наслади се на постигнатото и тогава...
Instagram