Засади семе

Поеми инициатива

Отгледай местно растение от семе - може да бъде билка, цвете или нещо друго. Сподели плодовете на своя труд с някой друг и му предай това предизвикателство.

Защо е важно?

Биоразнообразието от растения, животни и почвени микроорганизми е от съществено значение за осигуряване на необходимия баланс от фактори, което прави агроекосистемите по-устойчиви на изменението на климата. Колкото по-малко биоразнообразие има в агроекосистемите, толкова повече многофункционални групи се премахват, което ги прави неспособни да реагират на стрес.

Снимка: Matteo Badini, Pexels

Стабилността и устойчивостта се засилват благодарение на взаимноизгодните функции, които наблюдаваме в природата вследствие на биологичното разнообразие, с благоприятно въздействие върху приспособяването и смекчаването на климатичните промени, като например техники за диверсификация на културите, разработени от традиционните земеделски стопани, които представляват важна стратегия за устойчивост.

Направи го. А сега какво?

Наслади се на постигнатото и тогава...
Instagram