Присъедини се 
към движението

Поеми инициатива

Участвай в стачка за климата, присъедини се към местна група на „Петъци за бъдеще” или се включи в (или подкрепи) друга организация за опазване на околната среда. Сподели предизвикателството с някого, който би отишъл с теб.

Защо е важно?

Климатичните движения определено оказват положително въздействие върху Парижкото споразумение. Уводът на Парижкото споразумение отбелязва значението на осигуряването на целостта на всички екосистеми, включително океаните, и опазването на биологичното разнообразие, почитано от някои култури като Майката Земя, както отбелязва и значението за някои хора на концепцията за „климатична справедливост“ при предприемане на действия за справяне с климатичните промени.

Парижкото споразумение също така признава принципа за общи, но диференцирани отговорности, който е сред основните въпроси, повдигнати от самото начало на климатичното движение.

Снимка: Markus Spiske, Pexels

Намери най-близката местна група на Петъци за бъдеще. Ако няма в твоя град, винаги може да основеш местен клон на движението.

Направи го. А сега какво?

Наслади се на постигнатото и тогава...
Instagram