Сподели знанията си

Поеми инициатива

Покани твои приятели да се присъединят към платформата за онлайн обучение ClimAlt и да прегледат материалите в курса. Сподели предизвикателството с някого, който иска да научи повече за промените в климата и как те може да бъдат спрени.

Защо е важно?

Образованието относно промените в климата, причините и последствията от тях, алтернативите и мерките за предотвратяване са първите стъпки за промяна на нещата в това глобално предизвикателство.

Снимка: Markus Spiske, Pexels

Информираните граждани е по-вероятно да променят своите навици в посока по-устойчиво поведение и да подтикнат другите да предприемат действия за климатична справедливост. Както „Петъци за бъдеще” и много други инициативи по света показват, младежките акции за климата оказват влияние. Всички млади активисти за климата са започнали своя път с учене и развитие на техните познания.

Присъедини се към движението и направи първата си крачка чрез платформата ClimAlt!

Направи го. А сега какво?

Наслади се на постигнатото и тогава...
Instagram