Избери своята мисия

Свързване с природата

Забави крачка и почувствай света около себе си

Кръгова икономика

Бъди креативен и помисли за истинското предназначение на нещата, които използваме всеки ден

Енергия и транспорт

Намали консумацията си на енергия и същевременно спести пари

Храна и земеделие

Научи повече за храната, която ядеш, и измисли нови подходи
Instagram