Kompostirajte

Poduzmite akciju

Počnite kompostirati svoj biootpad u vlastitom dvorištu ili na terasi. Podijelite ovaj izazov s nekime iz vašeg ureda.

Zašto je to važno

Kako bi se moglo razumjeti zdravlje tla u kontinuiranom obrađivanju nakon korištenja organskih i kemijskih tvari, provedeno je istraživanje u različitim državama, gdje su odabrani poljoprivrednici pratili korištenje kemijskih i organskih tvari s različitim usjevima više od 5 godina.

Foto: Navdanya International

Iz prikaza rezultata istraživanja vidljivo je da je u poljoprivredi, gdje su se koristile kemijske tvari, došlo do smanjenja hranjivih tvari u tlu, zbog čega se smanjio hranjivi sadržaj proizvedene hrane. Kako je poznato da je proces dezertifikacije povezan s činjenicom da se organska tvar ne vraća u tlo, prema tome su tzv. „živa“ tla najveći spremnici vode i hranjivih sastojaka.

Uspjeli ste. Što sad?

Uživajte u dobroj energiji, a zatim...
Instagram